Herbestemming van Dreyeroord tot zorghuis zonder sloop

Foto: Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland

Voor het behoud van Dreyeroord is een bouwplan nodig die voldoet aan het Ruimtelijke Programma van Eisen voor 20 zorgwoningen zoals Amvest en het Gastenhuis op die plek willen realiseren.

Toen Amvest Dreyeroord en bijhorend terrein aankocht, is er door hen niet onderzocht of het haalbaar was om het voormalige hotel te behouden. Men besloot meteen het te slopen.

Behoud Dreyeroord

herbestemming
Dreyeroord in 1939

Daarop ontstonden protesten. Men vond en vindt, dat het hotel behouden moet blijven. Amvest beweerde behoud onderzocht te hebben en dat was volgens hen niet haalbaar, maar er bleek helemaal geen onderzoek te zijn geweest. Ook de gemeente Renkum drong bij hun aan dit te onderzoeken,

Bij de toenmalige Werkgroep Behoud Dreyeroord meldde zich Adriaan Jurriëns, architect in Den Haag. Hij nam de taak op zich te onderzoeken hoe Dreyeroord wél behouden kon blijven en toch aan de vraag van het Gastenhuis voor 20 zorgwoningen kon voldoen.

“Nou, dat is gelukt hoor,” zegt Wiljo Pas, voorzitter van de inmiddels opgerichte Stichting Behoud WOII Erfgoed Gelderland. “Dreyeroord wordt ‘gestript’ van alle extra’s die er na 1944 zijn aangebracht, zoals de balkons, de schuine muur rechts van de gevel en de uitbreidingen van de serre-aanbouw. Adriaan maakte vijf varianten waarvan bij de laatste twee (D+E) alleen de interne indeling verschilt. Deze twee laatste vinden wij het mooiste.”

1944 situatie

HerbestemmingUitgegaan is van behoud van de nog bestaande bouwdelen zoals deze in september 1944 konden worden aangetroffen: de zogenaamde 1944-situatie. Dit betreft vooral het exterieur. Het interieur is door de loop van de hotelgeschiedenis ingrijpend aangepast. Van het interieur is gekeken of behoud van het kenmerkende trappenhuis / vide mogelijk is.” vertelt Adriaan.

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat het bestaande gebouw te klein is voor het programma en dat uitbreiding noodzakelijk is. Deze uitbreiding kan aan de zijkant (versie A+B+C) of aan de achterzijde (versie D+E) gerealiseerd worden.”

Veilige tuin

In deze varianten zou er een stuk nieuwbouw achter het huidige pand komen, verbonden met een gang. Zo blijft de lichtinval groot en ontstaat er een interne en veilige tuin voor ouderen met dementie, deze is immers makkelijk af te sluiten zodat men toch buiten in de tuin kan genieten zonder bang te hoeven zijn dat iemand afdwaalt.

Bij variant E is de ingang verplaatst naar de zijkant. Dit zorgt voor een efficiëntere routing en indeling.

herbestemming
Oranje- zorgechtpaar, Rood-woonkamer, Groen-verkeersruimte (hal), Blauw-Ondersteunende ruimte

Het behoud van de trap en vide zorgde wel voor wat problemen. “De trap kost ruimte die anders ten goede zou komen aan nog efficiëntere plattegronden. Het weglaten van het trappenhuis levert hoe dan ook betere woningplattegronden op. Vanuit historisch perspectief is dit uiteraard jammer, maar wellicht een acceptabel offer als dat leidt tot behoud van de overige delen.”

herbestemming
1e Verdieping variant D

De vide zou wel kunnen blijven bestaan, die verwordt tot een ‘loopbrug’ naar de verschillende appartementen. Er komt een nieuwe trap en natuurlijk ook een lift.

De twee verdiepingen hebben elk 10 appartementen met een badkamer van 6,25m. De afmetingen van de kamers zijn verschillend en zitten tussen de 26.3m2 en 46,2m2 in.

De woonkamers hebben een oppervlakte van bijna 200m2 met geïntegreerde keuken. Alle ruimtes zijn rolstoeltoegankelijk

De woonruimte voor het zorgechtpaar is ruim 126m2 met 4 slaapkamers en alle voorzieningen op de begane grond.

Behoud is haalbaar

“Herbestemming is dus goed mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van functionaliteit, ruimtelijke kwaliteit of efficiëntie. Uiteraard ontstaan er door de nieuwe invulling van de bestaande bouw enkele bijzonderheden en is de opzet geheel anders dan in een nieuwbouw situatie.”

“Maar,”zo concludeert Adriaan “het zijn geen problemen die herbestemming onmogelijk maken vanuit het oogpunt van haalbaarheid.”

herbestemming herbestemming

Meer weten over de plannen en de overige tekeningen, kijk op de Facebookpagina van de stichting.

Lees ook:

Dossier: Dreyeroord
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen