Parenco, Renkum, Wageningen en Ede gaan duurzame warmte onderzoeken

Foto: Alliander DGO

Gisteren hebben veertien partijen een intentie overeenkomst getekend om de mogelijkheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken.

Dit warmtenet zal gevoed worden met aardwarmte, geothermie.

Uniek warmtenet

Een dergelijk warmtenet is uniek in Nederland, vanwege het gebruik van ultradiepe geothermie en zou een forse verduurzaming betekenen voor de invulling van de energievraag in deze regio. De aanleiding voor het onderzoek naar een regionaal warmtenet in Wageningen, Renkum en Ede, komt voort uit de extra energievraag van papierproducent Parenco in Renkum voor hun tweede papierlijn.

Om deze energievraag duurzaam in te vullen, wil Parenco gebruik maken van ultradiepe geothermie. Ultradiepe geothermie is aardwarmte vanuit diepere aardlagen (vanaf 4.000 meter diep), waarbij duurzame stoom uit de bodem wordt opgepompt.

Deze stoom gebruikt Parenco om de papierproductie te verduurzamen.

15.000 huizen verwarmen

De geothermiebron biedt voldoende warmte om daarnaast ook tenminste 15.000 woningen te verwarmen in Ede, Wageningen en Renkum. Hiermee zal het gasgebruik, en dus de CO2 uitstoot in de regio, afnemen.

In de regio blijkt er veel interesse te zijn voor deze duurzame warmtevoorziening. Daarom zijn meerdere gemeenten, woningcorporaties en andere partijen betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid van een regionaal warmtenet, gevoed door ultradiepe geothermie.

Ultradiepe geothermie in Nederland

In Nederland zijn tot dusver 15 warmtenetten gerealiseerd, gevoed door aardwarmte, die voornamelijk kassen verwarmen. Een mogelijk warmtenet in deze regio, zal de eerste zijn in Nederland die wordt gevoed door ultradiepe geothermie, waarbij de warmte tussen de 4,5 en 6 kilometer diepte wordt gewonnen.

In de komende maanden zal de haalbaarheid van een bron op het terrein van Parenco in Renkum met geologisch onderzoek in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt de impact van een geothermische bron op de omgeving onderzocht.

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit onderzoek naar ultradiepe geothermie.

Planning

Het onderzoek wordt in februari 2017 gestart. Communicatie hierover gebeurt in nauwe afstemming met alle betrokken partijen.

De verwachting is dat de onderzoeken naar de ondergrond in september 2017 volledig zijn afgerond en er dan duidelijkheid is over de slaagkans van de ultradiepegeothermie bron.

Betrokken partijen

Dit project is een initiatief van Parenco, Alliander DGO, Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Gemeente Ede, Gemeente Renkum, MPD Groene Energie, Idealis, Wageningen Universiteit, BeGreen, De Woningstichting, Ennatuurlijk, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Coöperatie ValleiEnergie

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden