Keuring voor de beste Duitse herdershond van Gelderland

Foto: Klein Vosdal

Kringgroep Klein Vosdal is een kleine vereniging die zich bezighoudt met het africhten van Duitse Herders in de hondensport. Er wordt getraind op drie afdelingen.

Afdeling A, speuren, afdeling B, appèl en afdeling C, manwerk.

Clubmatch

Bij de gezellige vereniging wordt niet alleen getraind met hun eigen honden. Ze zijn aangesloten bij de landelijke rasvereniging en hebben regelmatig examens en keuringen.

Dit jaar wordt de Provinciale Clubmatch van Gelderland voor Duitse herdershonden op zondag 9 april 2017 gehouden op het terrein van Kringgroep Klein Vosdal aan het Wilhelminasportpark te Heelsum.

Stamboom

Tijdens de Clubmatch worden uitsluitend Duitse herdershonden gekeurd die in het bezit zijn van een stamboom. De inschrijvingen voor dit kynologisch evenement komen behalve uit Nederland ook uit Duitsland en België. Keurmeesters uit Nederland en Duitsland verrichten de keuring, die plaatsheeft in veertien verschillende klassen.

Voor de hoogst geplaatste combinaties zijn bekers beschikbaar. Tevens wordt er gestreden om de Beste Duitse herdershond van Gelderland. De keuring begint om 9.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Je kunt je herdershond tot 2 april 22:00 uur inschrijven. Meer informatie is te vinden op de website van Kringgroep Klein Vosdal, www.kgpkleinvosdal.nl.

herdershond