Initiatiefvoorstel D66 meer openbare toiletten unaniem aangenomen

Foto: PIX1861-pixabay

D66 vindt dat er in Renkum te weinig openbaar toegankelijke toiletten zijn, dit levert problemen op voor buik- en blaaspatiënten; ouderen; mensen in een rolstoel en ouders met kleine kinderen.

Tijdens de raadsvergadering op 29 mei diende D66 Renkum daarom het initiatiefvoorstel ‘De Renkumse Sleutel’ in.

Initiatiefvoorstel

D66 fractievoorzitter en opsteller van het initiatiefvoorstel Mandy Kreuzen: “D66 is blij met het unaniem aangenomen initiatiefvoorstel. Met dit voorstel geven we het college een eerste impuls om aan de slag te gaan met de implementatie van het VN-verdrag Toegankelijkheid.”

“Het voorstel geeft met het opnemen van openbaar toegankelijke toiletten concrete invulling aan de lokale inclusie-agenda, een middel tot daadwerkelijke realisatie van gelijke kansen voor iedereen.” Het is het eerste initiatiefvoorstel in jaren en daarmee het eerste van deze raadsperiode.

Ook de ondernemersverenigingen in de gemeente Renkum zouden enthousiast hebben gereageerd.