‘GemeenteBelangen Renkum zet de inwoners centraal’

Foto: GemeenteBelangen

Danielle van Bentem, fractieleider van GemeenteBelangen is zo met inwoners belangen bezig dat ze vaak vergeet dat ze namens een politieke partij bezig is. Samenwerken is belangrijker dan gemeentepolitiek.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews zijn afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van gemeentebeleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

Het derde interview in de reeks is met de fractievoorzitter van GemeenteBelangen

Rob de Waard in gesprek met Daniëlle van Bentem

Waarom bent u in de politiek gegaan?

Ik ben begonnen in een actiegroep voor het dorpsbos in Doorwerth. Gefilmd voor NCRV Document. Uiteindelijk hebben we het gevecht met de gemeente gewonnen en ik dacht toen, tjonge wat een gepruts daar.

Toen ben ik mij gaan oriënteren op de politiek, maar ik had nog jonge kinderen. Ik ben toen eerst actief geworden in het dorpsplatform. Die platforms bestaan trouwens uit actieve inwoners, worden dus niet gekozen of zo. Hermine van den Berg, die bezig was met de opbouw van GB, heeft mij ongeveer zeven jaar geleden weer benaderd en toen heb ik ja gezegd.

Eerst als lijstduwer. Ik eindigde toen als nummer 3 door voorkeursstemmen en daarom ben ik toen ook maar commissielid lid geworden. Intussen ben ik dus fractievoorzitter.

Hoeveel leden heeft Gemeentebelangen?

Ongeveer 50. We hebben een actieve fractie met 15 mensen. Raadsleden, steunfractieleden, commissieleden en bestuursleden, die wekelijks bijeenkomen.

Hoe gaat het met de lokale democratie?

Ik ben positief, maar het kan altijd beter. GemeenteBelangen staat voor vernieuwing en daarom zijn wij de bedenker geweest voor bijvoorbeeld de Jongerenraad, een groot succes.

We hebben heel veel voor de inwoners gedaan. Samen met een raadslid van de PvdA heb ik de besturingsfilosofie voor de gemeente beschreven. Het komt erop neer dat we naar een netwerkorganisatie toe moeten. Deze filosofie is door de gemeenteraad overgenomen., maar we zijn er nog niet. Er moet snel werk worden gemaakt van de visies op Renkum Centrum en de Landgoederen Visie.

Centrum Doorwerth is landelijk nieuws geweest vanwege de manier waarop we dat deden. Niet zorgen vóór, maar zorgen dát. Dit betekent dat we de kennis gebruiken van inwoners, instituten en ondernemers uit de gemeente en niet zelf alles gaan bedenken. Het gaat om de inwoners!

Dat zijn we deze raadsperiode heel veel gaan doen en nu is het de gewone gang van zaken geworden. Een mooi proces en heel belangrijk. Zo ook bij  de Landgoederenvisie; die wordt niet meer hier op gemeentehuis geschreven maar met de mensen om wie het gaat.

GemeenteBelangen organiseert vier keer per jaar het GB Dorpscafé. Het begon heel klein, met bijvoorbeeld naast onze eigen mensen, drie inwoners, maar nu komen er regelmatig zo’n dertig. Het Dorpscafé is een plek waar we met inwoners in gesprek gaan om te weten hoe ze over verschillende thema’s denken.

Resultaten

Wat heeft GB de inwoners van Renkum nu opgeleverd?

Veel en daar ben ik trots op. Wat hebben wij ons met succes ingezet voor goede faciliteiten op de sportparken in Heelsum/Renkum en Oosterbeek. Naast onze inzet voor kunstgrasvelden stonden wij ook voor veilige accommodatie met extra parkeerplaatsen, meer verlichting en minder gevaar voor fietsende kinderen.

Onze wethouder Hermine van den Berg- Van Zijl heeft de hele transitie van de zorg in goede banen geleid, een enorme prestatie waar wij trots op zijn.

Zullen mensen dan de link leggen met GB?

Ja, maar daar zullen wij ook aan blijven moeten werken. We hebben zo hard gewerkt voor de sport in onze gemeente, dat weten de inwoners inmiddels wel.

Als je ziet hoeveel mensen actief zijn in de sport. Wij vinden het heel belangrijk, om daar veel tijd en geld aan te besteden.

Wat is er niet gelukt deze raadsperiode, waar baalt u van?

Dat er bij een beetje regen zoveel sporters niet kunnen sporten omdat de velden onder water staan. De feitelijke aanleg van de kunstgrasvelden in Renkum/Heelsum en de realisatie van een kleedkameraccommodatie van OVC’85 op De Bilderberg is nog niet van de grond gekomen.

Dat is veel triester dan velen binnen de gemeente en de gemeenteraad zich realiseren. Sport is een ongelooflijk onderschat fenomeen in onze gemeente.

We hadden maar één stem te kort in de decemberraad om dit voor elkaar te krijgen. Heel zuur. Maar we houden vol en met de laatste raadsvergadering doen we opnieuw een poging om alle handen binnen de raad op elkaar te krijgen.

Verkiezingscampagne

Nu over de verkiezingen. Wie zie je als jullie voornaamste concurrenten?

Ja haha dat is het probleem he. Die zie ik niet. Gek antwoord he? Wij zijn gewoon de enige grote lokale partij. We bestaan al dertig jaar en gaan uit van eigen kracht.

Weet je, eigenlijk vind ik verkiezingen helemaal niet leuk, één keer per vier jaar ‘politiek ’doen, we moeten het gewoon samen doen.

Waarvoor moeten mensen nu juist op GB stemmen?

Nou vanwege het realistische en lokale karakter. Rekening houden met Haags beleid, daar strategisch mee omgaan. We hebben een team van alle leeftijden en uit alle dorpen, een team dat met de poten in de klei staat, nou ja zand. En overal vind je ons.

Wij zijn de grootste lokale partij, We combineren optimisme met realisme en tomeloze energie.

We zitten in de coalitie met Groenlinks, VVD en D’66 en dat gaat uitstekend. Maar we vinden dat je altijd moet uitgaan van de kracht van de inwoners. En als het kan met minder regels, graag.

Een goed voorbeeld is ook het ophalen van plastic afval PMD. GroenLinks is daar uiteraard een aanjager van, maar wij hebben het ophalen verhoogd van een keer per veertien dagen naar een keer per week.

Wat is dan jullie verschil met die andere lokale partij?

Wij pakken onze verantwoordelijkheid en roepen niet vanaf de zijlijn. Wij hebben fractieleden in elk dorp en weten dus wat er speelt.

Bovendien bedrijven wij politiek samen mét onze inwoners. Er zit een verschil in aandacht geven aan je inwoners en aandacht vragen.

Gaan jullie de verkiezingen anders doen dan vorige keer?

Ja. We hebben nu meer mensen en een groter bereik. We organiseren Dorpscafés en ik ben gestart met vloggen.

Alle raadsleden hebben persoonlijke pagina’s op de sociale media, zodat duidelijk wordt wie onze fractieleden zijn en waar ze persoonlijk voor staan. We gaan dus veel meer digitaal doen.

En het werven van actieve leden of actieve inwoners?

Dat doen we door in de dorpen en in de platforms actief te zijn. Door te laten zien dat ze via ons iets kunnen bereiken. Zo zijn mensen uit Wolfheze lid geworden en zelfs op de lijst gaan staan. Maar ze hoeven niet altijd lid te worden hoor. Contacten met sportverenigingen vinden wij ook heel belangrijk.

Aantal leden is belangrijk, maar aantal actieve leden is nog veel belangrijker. Die zijn bij ons verdubbeld. Ons fractieteam is gegroeid van 6 naar 13.

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van GemeenteBelangen hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen