Partij Renkumse Dorpen wil op dorpsplatforms, welzijn en cultuur inzetten

Foto: Partij Renkumse Dorpen

De Partij Renkumse Dorpen is niet het doel maar alleen een middel voor betere bottom-up behartiging van inwonerbelangen. Minder partijen zou goed zijn. Minder partij politiek ook.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews zijn afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van gemeentebeleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

Het interview met de fractievoorzitter van de Partij Renkumse Dorpen is de vijfde in deze reeks.

Rob de Waard in gesprek met John Bartels

Wanneer bent u in de gemeentepolitiek gekomen?

In 2000, doordat een raadslid overleed. Ik was als CDA lid, al actief op provinciaal niveau. Ik werkte in het scholingswerk, onder andere met doven. Ik zit dus al 18 jaar non-stop in de politiek.

Hoeveel leden heeft de PRD?

We hebben een kleine dertig leden. Van drieëntwintig jaar tot in detachtig. Ook dertigers en veertigers. Maar de gemiddelde leeftijd zal rond de vijftig zijn.

En we hebben ruim 150 mensen in een bestand staan die ons zo nu en dan helpen of willen meedenken..

Dus die 150 mensen, dat zijn geen lijstduwers maar een soort partijduwers?

Ja inderdaad. Wij zeggen ook ‘de partij is geen doel, dat is een middel’. Iedereen die wil meedoen is welkom, lid of geen lid.

Waarom zijn jullie, de PRD, de Partij Renkumse Dorpen, gefuseerd met RZS, Renkum Zelfstandig en Sociaal?

We zijn niet gefuseerd. RZS heeft zelf besloten te stoppen en zich toen afgevraagd “waar voelen we ons thuis”. De PRD vonden ze beter dan Gemeentebelangen, een natuurlijke match. Ze zijn dus overgestapt naar ons, geen fusie.

Het raadslid Marjolein Mansvelt Beckhoupt staat ook bij ons op de lijst. Nu kunnen we groeien, sterker staan. We hadden vaak een zelfde stemgedrag ten opzichte van GB. Daar zitten hele cruciale verschillen.

Vindt u dat er in die achttien jaar wat veranderd is in de lokale democratie?

Ja, we komen uit een regenten cultuur, dat is er gelukkig af. Maar de praktijk is hardnekkig. Het doorbreken van de regentencultuur wordt nu in de weg gezeten door politiek denken. De coalitie tegen de oppositie. In de kern hebben we volgens de wet een duaal systeem.

Wat bedoelt u ?

Er is een gekozen gemeenteraad. Die stelt een dagelijks bestuur of wethouders aan. Die moeten zorgen dat zaken worden opgepakt en uitgevoerd. Maar de gemeenteraad is de baas; zij moeten steeds groen licht geven.

Door politiek denken, de coalitie met de door hun wethouders, is er in de praktijk vaak weinig ruimte en gehoor voor de oppositiepartijen. Hierdoor komt maar een deel van de raad en hun kiezers aan bod. Als een plan van de oppositie komt, staat dat al gelijk op achterstand. Daar moeten we echt vanaf vind ik.

Dus u bent geen voorstander van tweede kamertje spelen in de gemeentepolitiek?

Kijk, wij werken van onderaf op. Als ons problemen ter ore komen van burgers waar de gemeente wat aan kan doen, dan vinden wij het onze plicht dat op te pakken. Bijvoorbeeld gedoe met vergunningen bij  het vliegerfestijn.

Een leuke happening, veel publiek met kinderen en goed voor de sociale cohesie. Dat brengen wij dan in, naar college en cc naar de andere partijen. Dat dit opgelost moet worden.

Het onderwerp ‘versterken sociale cohesie’ vinden wij erg belangrijk. Ik heb ook Europese Kampioenschappen Schapen Drijven naar Renkum gehaald. Dat moeten we weer zien te herhalen

Hoe ziet u de ontwikkeling van bewegen naar de burger terwijl tegelijkertijd de ledenaantallen van de partijen afbrokkelen?

Als een spanningsveld. Enerzijds het betrekken van burgers die zich niet politiek willen binden. Oplossing is het vergadersysteem openbreken. PRD wil een stap verder gaan.

De burger moet ook een vrij agenderingsrecht krijgen bij raadscommissievergaderingen. Of bij belangrijke zaken misschien dan wel geen referendum maar toch een vorm van consultatie.

Bijvoorbeeld de burgers consulteren over wat ze vinden: de gemeente opheffen en aansluiten bij Arnhem of niet. Vrije vuurwerkzones of niet? Wat vindt men daarvan?

Dus u zegt eigenlijk, we gaan terug naar de kern van zoals de wet de democratie heeft beschreven. 

Ja door burgers gekozen burgers die de belangen van die burgers in het bestuur behartigen. De persoonlijke vertegenwoordiging wordt belangrijker. Wie leest nou nog een partijprogramma?

Resultaten

Wat vindt u van de resultaten van de afgelopen vier jaar?

Op aantal punten heel teleurstellend. Welke financiële keuzes worden gedaan. Subsidie ondersteuning inwoner initiatieven à 40.000 euro wordt ingetrokken zonder evaluatie, maar wel volhouden dat je die initiatieven belangrijk vindt. En wel 4 ton uittrekken voor vrijwillige afvoerregelingen van zeven ambtenaren.

Of de Connectie. Zonder risicoanalyse en bedrijfsplan samenwerking met andere gemeenten aangaan. In het NRC stond een artikel dat samenwerking misschien goed is, maar meestal geen besparing oplevert. Nou dat klopt hier.

De eerste jaren zijn we juist duurder uit, met de belofte dat het in 2023 het goedkoper wordt. Tja, een niet onderbouwde aanname. En de coalitiepartijen gaan gewoon akkoord.

Zonder slag of stoot 2 miljoen toeleggen op bouwplannen in Oosterbeek. Of 5,6 miljoen willen investeren in een renovatie van het gemeentehuis, terwijl niet duidelijk is in hoeverre we het gebouw nog wel nodig hebben.

Waar bent u trots op, wat hebben jullie voor elkaar gekregen ondanks dat de PRD in de oppositie zit?

Dat we het erosiedal landschap, de groene helling bij de Doornekampseweg te Heelsum aan de overkant van het zwembad, open hebben kunnen houden.

Dat is door ons op de agenda gezet, dat daar geen huizen werden gebouwd. Of de fundamenten van het middeleeuwse klooster zichtbaar te maken als cultureel erfgoed.

Of parkeervoorzieningen bij de oude herberg, de kiss and ride bij de Beatrix school, het fietspad Reyerskamp naar Wolfheze, het pontje bij Renkum is in de vaart gekomen, het inspiratieboek voor het papiermuseum.

Mensen met een uitkering krijgen hun geld nu op het eind van de maand in plaats van de eerste week van de nieuwe maand. Allemaal aangekaart door de Partij Renkumse Dorpen.

Verkiezingscampagne

Nu over de verkiezingen. Wie ziet u als de voornaamste concurrent?

De andere lokale partij: GemeenteBelangen.

Op de website van de Partij Renkumse Dorpen hebben we in beeld gebracht hoe verschillend er over een aantal zaken gestemd is. Mensen kunnen dat in de vastgestelde raadsverslagen op de website van de gemeente controleren.

Kunt u het verschil ook nog politiek duiden?

Nou wij zijn primair inwoner gericht. Wij werken meer bottom-up. Wij zijn erg sociaal georiënteerd, denken in kansen en vinden de identiteiten van de dorpen erg belangrijk.

Met welke partijen zou u goed kunnen samenwerken? Meer met VVD dan D66?

Nee hoor, op gebied van Recreatie en Toerisme kunnen we goed met D66 door een deur. Met de VVD op gebied van regelgeving. Met CDA juist weer met de maatschappelijke stage.

Is samenwerking met bijvoorbeeld de andere lokale partij GB toch niet beter?

Ja op zich wel, beter één sterke lokale partij, maar ja kijken we naar het stemgedrag…

En de verkiezingen, gaat u die anders aanpakken?

Nee gewoon traditioneel. We hebben 670 stemmen nodig voor één zetel.  Vorige keer kwamen we in ons eentje maar 54 zetels te kort voor een tweede zetel. Dus drie zetels moet nu lukken met de RZS erbij.

Wat zijn jullie accenten qua programma?

Wij willen de dorpsplatforms meer bieden en versterken. Hun activiteiten en netwerken bieden goede mogelijkheden voor communicatie met de burger. Dat vraagt ook subsidiëring en een stukje ambtelijke ondersteuning.

De PRD wil het Leidse idee van een Gemeente Lab in Renkum introduceren. Je nodigt dan honderd burgers uit met verschillende achtergronden om ideeën in te brengen of te bespreken. Je haalt er expertise bij als aanvullend oordeel en daarna breng je het in de raad. Dus je doet er dan ook wat mee.

Burgers denken vaak, dat als ze een idee inbrengen bij het college, dat het dan ook altijd bij de raad komt, doorgestuurd wordt, op de agenda komt. Maar dat is niet zo.

We willen ook veel meer, een miljoen extra, voor de vrijetijdseconomie inclusief cultuur.

Schaarse middelen inzetten voor het versteken van de sociale cohesie, bijvoorbeeld door het realiseren van meer-generatie.

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van de Partij Renkumse Dorpen hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen