‘GroenLinks Renkum staat voor bescherming van het kwetsbare’

Charlotte de Roo
Charlotte de Roo
Foto: Charlotte de Roo

Volgens fractievoorzitter Charlotte de Roo, heeft GroenLinks op veel punten het verschil gemaakt in de afgelopen periode. Ook in het evenwicht bewaken tussen de decentraliserende overheid en de zorgzame overheid.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews worden afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van gemeentebeleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

Het vierde interview in de reeks met de fractievoorzitter van GroenLinks Renkum

Rob de Waard in gesprek met Charlotte de Roo

Hoe bent u in de politiek gekomen?

Ten tijde van mijn milieu studie in Denemarken, ben ik naar Brussel gegaan voor mijn stage. Ik realiseerde mij toen dat ik dicht bij de politiek wilde werken. Het lukte mij om bij een politieke partij als assistent aangenomen te worden, bij GroenLinks Denemarken.

Ik heb mijn Nederlandse man daar ontmoet die in het Europees parlement zat. En zo ben ik uiteindelijk bij GroenLinks in Renkum terecht gekomen.

Hoeveel leden heeft GroenLinks?

Ongeveer -we zijn enorm gegroeid- 120. Heel veel nieuwe leden; ook kandidaten voor de lijst, mensen die aan de campagne willen meewerken. Bij ledenvergaderingen mogen ook sympathisanten komen, maar de meeste mensen zijn toch wel leden.

Hoe kijk je terug op de coalitievorming? 

GroenLinks is voor keuzevrijheid van burgers. We zijn niet allemaal gelijk. Maar we vinden het wel belangrijk dat iedereen mee kan.

Voorbeeld?

De ouderwetse aanpak van het afval eindelijk aanpakken. Nu hebben een aanpak gerealiseerd met het hoogste afvalscheidingspercentage van de hele regio. Waar je beloont wordt voor goed scheiden. De grootste veranderingen hebben we al binnen drie maanden kunnen realiseren.

Hoe kijk je naar de toekomst van het lokaal bestuur? Wat is je ideaalbeeld?

Bij vergunningen, paspoorten, informatie, wegenbeheer en zo, is de burger klant, verbeteren van de service dus. Verder hoop ik dat we veel kunnen gaan loslaten, van sociaal tot groen en grijs. Dat wijkplatforms zelf heel veel kunnen doen.

De dorpsplatforms zijn verenigingen geworden, ze moeten zo zelf zorgen voor voldoende draagvlak. Er moeten ook twee platforms in een dorp kunnen zijn.

En bovendien willen we behalve naar inwoners, ook naar organisaties toe gaan. De gemeenteraad geeft aan die gelaagdheid dan een stem.

Dus de gemeenteraad is de centrale laag?

Ja, want daar wordt het algemeen belang behartigd, het evenwicht bewaard, de belastinggelden beheerd en eerlijk verdeeld. En bovendien is GroenLinks er nadrukkelijk voor de kwetsbaren in de samenleving en voor andere belangen zonder stem zoals de natuur en het milieu.

Dus samenvattend. GroenLinks wil de participatie door burgers op alle mogelijke manieren uitbouwen. Maar niet het formele stemrecht van burgers uitbouwen, door bijvoorbeeld referenda of gekozen dorpsraden et cetera?

Zo kijk ik daar niet naar. Belangrijk, ten opzichte van vroeger, is dat mensen ideeën en projecten kunnen inbrengen, dat gaan we veel meer doen. Ik vind dat je teveel nadruk legt op het belang van die formele kant. Maar het gebeurt al wel, bij zorg en welzijn, dat mogen mensen zelf invullen.

Resultaten

Wat hebben de inwoners de afgelopen vier jaar aan GroenLinks te danken?

Dat de kanteling, de reorganisatie van het sociale domein op een sociale manier zou gebeuren, door onze invloed. We hebben nu een zeer, zeer ruimhartig armoedebeleid kunnen realiseren. Zoals het kinderpakket, 120% van de minimum norm en aanvulling ziektekostenverzekering. En dat tijdens het dieptepunt van de crisis.

Een ander dossier is groen, biodiversiteit en kleurrijk gifvrij groen in de kernen. Door GroenLinks is er € 350.000 extra voor groen en natuur.

In het vorige college kregen we dat soort punten er niet door als oppositiepartij. We hebben nu eindelijk klimaatbeleidsplan. Geld om alle overheidsgebouwen energieneutraal te maken en een energieloket voor informatie.

Wat is concreet verbeterd voor in de zorg, voor mensen?

Mantelzorg. Vroeger kreeg je “high tea gesprek”, thee met koekje. Nu is er een uitgebreid informatiepunt, wat kun je krijgen, hoe, bij wie en zo. Website Sterk Renkum. Veel meer keuze opties, veel meer ondersteuning.

Maar het is nog een voorstel. Je moet beseffen dat alles wat het rijk 4 jaar geleden bij de gemeente over de schutting heeft gegooid een enorme en complexe operatie was.

Wat is niet gelukt?

Tja weet ik niet. Zo kijken we niet. Ons programma heet ook ‘Gelukkig Renkum”. Er zijn altijd dingen die trager gaan dan je zou willen. En ja, ik had graag verder willen zijn met het basisinkomen. Dat komt ook door het Rijk.

Je mag experimenteren maar dan moet je wel weer extra streng zijn op andere punten. Dat wilden we niet. Ook niet als raad. En in het sociale domein zitten veel partijen nog vast in ‘zorgen voor’ in plaats van ‘zorgen dat’. Dat vertraagt. Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd.

Verkiezingscampagne

Wie zien jullie als jullie belangrijkste concurrenten?

Nou misschien een beetje concurrentie met PvdA en met D66. Het verschil met D66 is dat wij verder gaan met ‘sociaal’. Qua klimaat gaan we verder dan de PvdA.

Fatsoenlijk ruimhartig armoedebeleid. Daar staan we voor. Experimenteren met de participatie wet. Verder met afvalbeleid, nul procent restafval. Voor iedereen goed, want dan gaat de heffing omlaag. En nu ook grote stappen maken met klimaat beleid; de oude huizen, daar hebben we er veel van in de gemeente, aanpakken met geld en advies.

Stel jullie krijgen de meerderheid? Wat gaat er dan veranderen?

We willen het armoedebeleid verder verbeteren. GroenLinks voert het basisinkomen in. De mensen krijgen dan veel meer ruimte en we willen geen restafval meer.

De dorpen blijven groen, we bouwen niet alles vol. De gebouwen van de gemeente worden klimaatneutraal. Wij koesteren het huidige systeem, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

Er komt natuurlijk het inwonerspanel. Dat wordt onderdeel van de nieuwe structuur.

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van GroenLinks Renkum hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen