‘Collegepartijen kiezen voor zorgbureaucratie, PvdA Renkum voor mensen’

Foto: PvdA Renkum

Fractieleider van de PvdA Renkum Tom Erkens praat over de lokale politiek, de komende verkiezingen en de doelen die de PvdA gesteld heeft voor de toekomst.

Het doel van deze reeks interviews met alle partijen van de gemeenteraad van Renkum is inwoners te helpen bij het uitbrengen van hun stem op 21 maart. De interviews zijn afgenomen door Rob de Waard (Phd), gepensioneerd planner en onderzoeker met vele jaren ervaring op het gebied van gemeentebeleid.

Lokale politiek

Alle geïnterviewden hebben kunnen reageren op een concept van dit artikel om onjuistheden en onvolledigheid te corrigeren. Alle interviews zijn afgenomen vóór publicatie van de eerste. Zo heeft men niet kunnen reageren op elkaar en is het een ‘eigen’ interview geworden.

De PvdA bijt de spits af met het interview met hun fractievoorzitter.

Rob de Waard in gesprek met Tom Erkens

Waarom bent u in de politiek gegaan?

Ik kom uit een sociaal geëngageerd katholiek gezin. Daar gold: ‘je leeft niet voor jezelf’. Mijn vader zat in de politiek voor de KVP (voorganger van het CDA).

Ik ben zelf geïnspireerd door premier Den Uyl van de PvdA in de jaren ’70 van de vorige eeuw.

Hoeveel leden heeft de PvdA in Renkum?

Ongeveer 150, daarmee zijn we waarschijnlijk de grootste in Renkum. We hebben veel trouwe en gemiddeld wat oudere leden waarvan er zo’n 25 actief zijn.

Hoe is het volgens u met de lokale democratie gesteld?

Het lokale bestuur wordt steeds complexer, denk bijvoorbeeld aan de decentralisatie van de Zorg. Dit gaat over het overdragen van taken van het Rijk naar de gemeente. Dit verhoogt de druk op de gemeente.

Als gevolg hiervan moet de gemeente meer samenwerken. Een voorbeeld is ODRA. De Omgevings Dienst Regio Arnhem. Een andere grote samenwerking is Connectie; Arnhem, Rheden en Rozendaal. Probleem hierbij is wel dat controle door de gemeenteraad moeilijker wordt.

Voor de burger is het soms lastig, die zullen voor bepaalde diensten buiten de gemeente moeten zijn. Mede hierdoor wordt de afstand tussen burger en politiek groter. Maar op andere gebieden zie je juist dat de invloed van burgers toeneemt.

Hoe bedoelt u?

De gemeenteraad heeft gezegd: we kunnen niet meer alles zelf. We moeten niet alleen samenwerken maar ook vaker de burger betrekken bij het beleid. Een goed voorbeeld is centrumplan Doorwerth van het platform Doorwerth. Het Platform vond dat er te weinig vaart werd gemaakt.

Er is toen een samenwerking, een convenant tussen de gemeente en het platform ondertekend. Een groot deel van de planontwikkeling en het proces eromheen is toen uitgevoerd door de Centrumplangroep, binnen die afspraken met de gemeente.

Resultaten

Wat vindt u van de resultaten van dit college van VVD, D66, Gemeente Belangen en GroenLinks?

In totaliteit onvoldoende. Als je naar de resultaten kijkt van dit college van VVD, D66, Gemeente Belangen en GroenLinks, vinden we de resultaten behoorlijk liberaal. In tegenstelling tot vorige colleges is het coalitie akkoord overigens niet extern geëvalueerd.

Er is veel gedaan voor de bedrijven en welgestelden en te weinig voor kwetsbaren en de minder bedeelden. Ook sommige coalitiepartijen zijn het met ons eens dat er veel is blijven liggen op het gebied van zorg. De aanpak van de WMO en de jeugdzorg.is tekortgeschoten.

Bij de zorg is teveel aandacht geweest voor de ambtelijke organisatie zelf en te weinig voor de mensen die er mee te maken hebben, zoals voor initiatieven vanuit de wijken op het gebied van zorg. Een voorbeeld hiervan is het Huis van Renkum, een particulier initiatief om midden in de wijk actief te zijn.

Het Huis biedt een plek in de wijk, waar mensen terecht kunnen voor koffie, gezelligheid en een luisterend oor. Dan kom je natuurlijk ook achter de zorgbehoefte die er is. Daarmee kun je als gemeente aan de slag en voorkom je complexe en dure zorg

PvdA wil in alle dorpen in dit soort ‘Huizen’ investeren. Weg uit het gemeentehuis en naar de mensen toe.

Wat hebben de kiezers van Renkum concreet te danken aan de PvdA in Renkum. Op welke resultaten bent u trots?

We hebben onze ideeën steeds weer onder de aandacht van de andere partijen gebracht. We hebben voortdurend geprobeerd het beleid bij te stellen en de scherpe kantjes er af te halen.

Zo hebben we een motie over armoede bestrijding onder de jeugd ingediend. Die motie is door hele raad aangenomen. Dat is door de verantwoordelijke wethouder Ruwhof ook goed uitgevoerd.

Met welke resultaten bent u niet blij?

Dat deze coalitie geld uit de Reserve Sociaal Domein (een potje dat we van het rijk gekregen hebben om te investeren in het sociale domein) heeft gebruikt voor andere dan sociale doeleinden. Voor groen, voor Renkum Centrum en voor het voetbal.

En dat die reserve op voorstel van de VVD wordt gebruikt om tekorten op de begroting aan te vullen. Financiële degelijkheid ten koste van sociaal beleid.

Een poging van ons om hier een einde aan te maken leverde veel discussie op tussen GroenLinks en de rest van de coalitie maar is jammer genoeg niet geslaagd.

Verkiezingscampagne

Wie zijn jullie voornaamste concurrenten 21 maart en hoe pakken jullie de campagne aan?

Alle partijen, zowel de landelijke als de lokale. Maar vooral de niet-stemmende kiezer is een concurrent. Die stem gaat verloren. .

Ons werk speelt zich niet alleen af in de gemeenteraad maar vooral ook in de Renkumse samenleving. Niet alleen rond de verkiezingen maar continue de afgelopen jaren, zoals met ons Ombudsteam (06-44915026) dat mensen kunnen bellen als zij bijvoorbeeld zorgvragen hebben.

We zullen met name in de wijken met kwetsbaren en lage inkomens actief zijn, minder in de villawijken.

Op welke punten liggen de accenten, waar zet de PvdA op in?

Zorg, Zorg, Zorg! Drempels weg, mensen opzoeken in de wijken, gemeentehuis uit. In ons verkiezingsprogramma staan echt heel concrete maatregelen.

Bijvoorbeeld over eenzaamheidsbestrijding. Heel belangrijk! Op een door Vivare georganiseerde bijeenkomst in Renkum bleek dat het percentage kwetsbare, eenzame en arme mensen in alle dorpen zal gaan stijgen. Zelfs in het ‘jonge dorp’ Renkum..

Waarom is de PvdA dan een betere keuze dan de andere partijen?

Wij willen van binnen naar buiten, het gemeentehuis uit en de wijken in. Zorg voor de Zorg, dat je buiten op de plekken bent waar de problemen spelen. Geen partij zet zo in op de zorg als de PvdA.

GroenLinks vindt klimaat blijkbaar belangrijker. D66 en CDA komen voor andere groepen op. De VVD en GB laten het vooral over aan de markt. En de lokale partijen willen op een beperkt aantal plaatselijke onderwerpen scoren

Het onderwerp waarin dit college is tekort geschoten de afgelopen jaren, de zorg voor een goed sociaal domein, staat bij ons bovenaan op de agenda.

Wij komen op voor de grootste groep in onze gemeente, de mensen die zorg nodig hebben!

♦♦♦

Je vindt het verkiezingsprogramma en de standpunten van de PvdA Renkum hier.

Lees ook: Kieswijzer gemeente Renkum

pvda
Bram Harmsen, Rita Weeda, Tom Erkens, Richard van Oosterwijk, Luuk Bosscha en Ellen de Vries
Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen