Gemeente Renkum pakt dubieuze zorgaanbieders aan

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

De gemeente Renkum heeft bij vijf zorgaanbieders het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) ingeschakeld omdat zij diverse signalen ontving van mogelijke fraude en/of criminaliteit. Bij één van hen heeft dit geleid tot contractbeëindiging en drie zijn uitgesloten van inkoop.

Dat blijkt uit de antwoorden die D66 Renkum heeft ontvangen nadat zij vragen hebben gesteld aan het college.

Georganiseerde misdaad geïnfiltreerd in Twente zorg

De aanleiding voor de vragen was een nieuwsbericht van halverwege januari dit jaar toen uit onderzoek in Twente bleek, dat diverse zorgaanbieders betrokken waren bij allerlei criminele activiteiten waarbij de cliënten werden ingezet. Zo moesten zij bijvoorbeeld wiet knippen en moest er zelfs een jonge vrouw uit de gedwongen prostitutie gehaald worden.

Bron —> Georganiseerde criminaliteit infiltreert in Twentse zorg: ‘Cliënten zelfs ingezet om henneptoppen te knippen’.

De fractie van D66 maakte zich daarop druk om de Renkumse kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van zorg. Zijn er al signalen ontvangen en wat is daarmee gebeurd?

“Bij Inkoop SDCG (Sociaal Domein Centraal Gelderland) zijn in 2020 meerdere signalen over zorgaanbieders binnengekomen over mogelijke zorgfraude/criminaliteit.” antwoordt het college “Deze zijn centraal opgepakt en verder uitgezet. Bij vijf aanbieders waren de signalen van dien aard, dat het RIEC is ingeschakeld. Dit heeft bij één aanbieder (mede door de betrokkenheid van het RIEC) tot contractbeëindiging geleid. Bij drie aanbieders tot uitsluiting Inkoop 2020. Eén aanbieder wordt op dit moment nog nader onderzocht. Dat betekent tevens dat zij on hold staan, er is geen contract afgesloten.”

“De betrokkenheid van het RIEC, in het geval van de 4 casussen die tot contractbeëindiging/uitsluiting Inkoop 2020 hebben geleid, heeft niet automatisch geleid tot het daadwerkelijk vaststellen van ondermijnende criminaliteit, maar heeft wel geleid tot het gewenste resultaat dat deze aanbieders niet meer gecontracteerd zijn.”

Wat de aard van de signalen was, is niet bekend.

Screening vooraf

Uit de antwoorden blijkt verder dat zorgaanbieders vooraf op diverse gebieden worden gescreend. Zoals KvK-gegevens en belastingdienstverklarin Maar ook de VOG van de Rechtspersoon, die van medewerkers (waarbij op basis van signalen volledige toetsing plaatsvindt op echtheid) en diplomagegevens medewerkers (waarbij op basis van signalen volledig toetsing plaatsvindt op echtheid). Verder wordt een jaarrekeningenanalyse bij alle aanbieders uitgevoerd, waarbij op basis van de uitkomsten een aanvullend onderzoek door VGGM uitgevoerd wordt, een rechtmatigheidsonderzoek gestart kan worden en verdere contractmonitoringsafspraken worden gemaakt.

Toch kan het daarna nog foutgaan. Criminelen weten vaak wel hoe ze ergens moeten komen, om achtereenvolgens de criminele bezigheden verder uit te zetten. Dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn als in Twente, criminaliteit komt in alle vormen voor. Het niet leveren van de (door de gemeente) betaalde diensten of geld verduisteren van een cliënt, is dat bijvoorbeeld ook.

Samenwerken

Binnen de regio is het aanpakken van deze soort criminaliteit volop in ontwikkeling en voornamelijk signaal gestuurd. Dat wil zeggen dat er pas bij signalen een onderzoek wordt gestart. Klachten worden verzameld bij het SDCG. Zodra er signalen zijn van mogelijke fraude en/of criminaliteit bij een zorgaanbieder dan wordt een aanbieder ‘opgeschaald’.  Dan wordt de desbetreffende gemeente (of gemeenten) ingeseind. Er wordt samen bekeken of men het RIEC hierbij wil inschakelen. Als dat zo is wordt de zorgaanbieder tot een RIEC-casus gemaakt.

“Om de aanpak van zorgfraude als regio goed in te kunnen zetten en ook proactief te werk te kunnen gaan, is het ‘Handboek aanpak zorgfraude’ ontwikkeld. Dit is een product van de werkgroep Zorgfraude, die werkt onder het programma ‘Samen Weerbaar’. Doel van dit handboek is gemeenten in Gelderland-Midden verder te helpen met de aanpak van zorgfraude en zo deze aanpak een impuls te geven.”

Een onderzoek voor te stellen bij het RIEC, waar D66 nog om vraagt, lijkt niet nodig. “Tussen de Inkoop SDCG en het RIEC vindt regelmatig afstemming plaats over signalen en potentiele malafide zorgaanbieders.”

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten? Neem dan contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of via de mail: [email protected].

Cookieinstellingen