‘Gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor beheerjaar 2024’ vastgesteld

Foto: Christel via Pixabay

Regio – Het ‘Gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor beheerjaar 2024’ is op vrijdag 1 september vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS). Het Natuurbeheerplan geeft aan waar subsidie mogelijk is voor het ontwikkelen en behouden van (agrarische) natuur.

Ook de bijbehorende kaarten en reactie nota zijn vastgesteld.

Zienswijzen

In april van dit jaar stelden GS het ontwerp van het bovengenoemde plan vast. Het ‘Natuurbeheerplan 2023’ is op enkele onderdelen aangepast. De aanpassingen staan in het besluit en zijn aangegeven op de kaarten. Alleen deze aanpassingen hebben (voor de zomer) ter visie gelegen. Hierop zijn verschillende reacties (zienswijzen) gekomen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het Natuurbeheerplan, wel tot aanpassing van de bijbehorende kaarten.

In beroep gaan

Ben je het niet eens met het definitief vastgestelde plan, dan kun je vanaf 7 september 2023 een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Vanaf die datum staat de bekendmaking in het provinciaal blad. Hierin leest u ook meer over het indienen van een beroepschrift.

Gelders Natuurnetwerk

De Gelderse natuur wordt versterkt door de aanleg van nieuwe natuur en het beheren van bestaande natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden wordt het Gelders Natuurnetwerk (GNN) genoemd. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk en de leefgebieden met agrarisch natuurbeheer daarbuiten. Op de kaart staat precies welk soort natuur gewenst is per gebied. En waaraan de provincie Gelderland financieel bijdraagt met subsidies.

Subsidies op basis van Natuurbeheerplan

Subsidie voor agrarisch natuurbeheer buiten het GNN wordt georganiseerd door de drie agrarische collectieven (Collectief RivierenlandNatuurcollectief VeluweVereniging Agrarisch Landschap Achterhoek). Subsidie aanvragen is ook mogelijk voor organisaties en particulieren die natuur aanleggen of in stand houden. Op voorwaarde dat het terrein binnen het Gelders Natuurnetwerk ligt.

Er is subsidie beschikbaar voor:

  • Aankopen van een terrein, om daar een natuurgebied van te maken.
  • Veranderen van de functie: van landbouwgrond naar natuur.
  • Inrichten van (aangekochte) landbouwgrond als natuurgrond.
  • Het beheer van een natuurterrein.

De aanvraagperiode voor subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL) staat jaarlijks open van: 15 november tot en met 31 december. Dit maakt de provincie Gelderland bekend in het provinciaal blad.

♦♦♦

Renkum.nieuws.nl richt zich op berichtgeving op lokaal niveau. Onze bezoekersaantallen blijven stijgen, wat onder andere goed is voor de zichtbaarheid van onze adverteerders. Wil jij je naamsbekendheid vergroten?

Wij denken graag met je mee om de reclame-euro zo optimaal mogelijk te besteden. Door lokaal te adverteren op Renkum Nieuws tegen een concurrerende prijs! Neem contact op met Dolf Verschuren via de telefoon: 06 – 4025 3846 of mail: [email protected].

De redactie is te bereiken via [email protected].

Cookieinstellingen