Vogelbescherming: 2022 is het Jaar van de Merel

Gelukkig worden er weer meer merels gezien in Nederland. Door een ziekte, het Usutuvirus, werden er sinds 2016 minder merels waargenomen. Hoeveel merels aan dit dodelijke virus zijn bezweken is moeilijk te zeggen, maar dat het gevolgen heeft gehad voor de merelstand is wel zeker. Het virus lijkt momenteel op zijn retour te zijn. In 2021 is er zelfs geen enkel geval bekend geworden. De kans dat je merels tegenkomt neemt dus weer toe

GemeenteBelangen verzoekt college brandbrief naar Rutte te steunen

"Ondernemers zien met lede ogen dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoekt. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, wat niet zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer." Zo staat te lezen in de brandbrief

“We moeten vluchtelingen een menswaardig bestaan bieden waarin ze zich kunnen ontplooien door zinvolle en gewenste bezigheden”

Ben houdt zich bezig met toegepaste neurowetenschappen en schreef onlangs het boek ‘Oorlog en brein – Over de invloed van rampspoed op onze hersenen’. Hij wil laten zien dat we getraumatiseerde vluchtelingen, slachtoffers en oorlogsveteranen niet moeten bestempelen als ‘ziek’ of ‘gestoord’ in medische of psychiatrische zin, maar altijd moeten beschouwen vanuit de bredere context waarin zij hebben moeten verkeren. Met zijn boek geeft hij een andere blik op oorlogsvluchtelingen

De laatste levensfase: “Mijn werk hangt van bijzondere mensen aan elkaar”

"Je kan echt iets betekenen in die laatste levensfase. Het leuke is: het heeft veel overlap met verloskunde. Dat vond ik wel een verrassing. Het is een intensieve manier van zorgen. Als iemand net bevallen is, bevind je je in een soort bubbel. Je komt niet verder dan die baby. Als iemand stervende is, dan kan je niet verder kijken dan alleen maar die persoon. Dan zit je ook in een soort waas. Het is echt vergelijkbaar, de kraamtijd en de laatste levensfase. In beide gevallen wil je dat het goed gaat. In het geval van de stervende wil je dat iemand in harmonie sterft met al zijn geliefden om zich heen en in zijn eigen bed.”